Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen, St. Georgs‒Orden- Ein europäischer Orden des Hauses Habsburg-Lothringen

Kultura reda

Vizija

VIRIBUS UNITIS: Z združenimi močmi plemenito podpremo pobude, ki omogočajo socialno vzdržen, etičen in inovativen evropski ekonomski in kulturni trajnostni razvoj družbe vredne naših otrok.

Poslanstvo

Plemenito, prostovoljno, častno, neprofitno in proaktivno smo slovenski vitezi predani svojemu narodu in njegovemu razvoju na vseh področjih, s čimer bomo v povezovanju z drugimi narodi samozavestno vzpostavljali enakopravne odnose in se kot neodvisni tvorec vključevali v mednarodno skupnost. S tem prispevamo k dobremu in s tem odločno izpolnjujemo našo vizijo.

Vrednote

  • osebna poštenost
  • srčnost
  • pogum
  • etičnost
  • spoštovanje
  • zvestoba našemu velikemu mojstru, glavi dinastije Habsburg-Lothringen

Strateške smernice

S transparentnim delovanjem posvetiti odličnost pri spodbujanju doživljanja vseevropske ideje v povezovanju ljudi in idej človeštva z dotikanjem vseh sfer sodobne družbe skladno z načelom reda: VIRIBUS UNITIS. Poudariti področja bistvena za družbo, kjer je red spremljevalec in konstruktiven partner: družba, kultura, ekonomija, zdravstvo, politika.

Raziskati, posneti in sodobno promovirati zgodovinski ideal reda. Identificirati umetniška dela, predmete in objekte zgodovinskega pomena za red.

Oblikovati in zavzeto vzdrževati odličnost izmenjave mnenj skozi dialog na najbolj doživete teme reda in družbe za doseganje boljšega razumevanja in večje tolerance različnosti. V ta namen poudarjati, posredovati in se zavzemati za preprečevanje konfliktov, tudi skozi povezovanje s strokovnjaki in s socialno pozitivnimi organizacijami in mednarodno diplomacijo v Sloveniji in svetu.

Na vrednotah reda aktivno izmenjavati dobre prakse in s tem s svojim delom pomagati ljudem v Sloveniji in s tem Sloveniji sami.

Spodbujati in podpirati humanitarno delo in dobrodelnost, zlasti v podporo ljudi Panevrope.

Kot vzor s pobudami aktivno sodelovati z vodstvom reda.

×