Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen, St. Georgs‒Orden- Ein europäischer Orden des Hauses Habsburg-Lothringen

Sveti Jurij in viteška dediščina

Sveti Jurij je bil vojaški tribun pod Dioklecianom (»vitez iz Kapadokije«), ki se mu je uprl, ko je ukazal aretirati vse krščanske legionarje.

Po legendi iz križarskih vojn naj bi zmajevka spletla gnezdo ob izviru, ki napaja mesto Selena. Če so meščani hoteli priti do vode, so morali zmajevko premamiti in speljati drugam z žrtvenim jagnjem, če pa tega niso imeli, so žrtvovali devico. Nekega dne je padel žreb na princeso in kralj je zaman moledoval za njeno življenje. Takrat se je pojavil popotnik Jurij in se spopadel z zmajem ter za obrambo uporabil križ. Zmaja je premagal in rešil princeso, meščani pa so iz hvaležnosti opustili poganstvo in sprejeli krščanstvo.

Simbolno je bil sveti Jurij bojevnik proti poganstvu ter hkrati tisti, ki se je boril za dobro proti zlu. Bil je tudi zavetnik viteštva in eden izmed glavnih viteških svetnikov. Njegovo čaščenje se je razširilo po vsej Evropi.

Združbo zmajevcev ali »Societas draconistarum« sta ustanovila ogrski kralj (kasneje svetorimski cesar) Sigismund Luksemburški in njegova žena kraljica Barbara Celjska. Po bitki pri gradu Dobor v Bosni proti krščanskim heretikom Bogomilom, v kateri je Sigismund pobil 200 bosanskih plemenitašev, sta Sigismund in Barbara 12. decembra 1408 ustanovila ligo oziroma formalni pakt med monarhom in enaindvajsetimi močnimi fevdalci, kasneje dostikrat poimenovano Red zmaja. Njegov statut, napisan v latinščini, jo imenuje kot združbo (societas), katere člani nosijo »signum draconis«, vendar brez konkretnega imena. V virih ga najdemo kot Gesellschaft mit dem Trakchen, Divisa seu Societate Draconica, Societate Draconica seu Draconistrarum in Fraternitas Draconum.

Združba zmajevcev bila oblikovana po zgodnejšem ogrskem monarhičnem redu - Ogrskem viteškem redu svetega Jurija (Societas militae Sancti Georgii), ki ga je ustanovil ogrski kralj Karel Robert Anžujski leta 1318. Boj svetega Jurija z zmajem povezuje s simbolom vojaškega in religioznega duha, zato so ga sprejeli za svojega svetega zaščitnika. O tem priča tudi ohranjena listina, ki med drugim pravi:

»Skupaj s prelati, baroni in velikaši našega kraljestva, ki jih vodimo pri sodelovanju na tem zboru, v znamenje našega čistega prizadevanja za pregon pogubnih naslednikov tega zahrbtnega sovražnika in starega zmaja – namreč poganskih vojska in razkolnikov drugih narodov, sovražnikov prave vere, Kristusovega križa in naših kraljestev, mi in zvesti baroni našega kraljestva izberemo, sprejmemo in se zavezujemo, da bomo javno nosili kot skupno enotno insignijo znak oziroma podobo zmaja, zvitega v krog, ki si ovija svoj rep okoli goltanca; njegov hrbet je po dolgem razparan od glave do konca repa, v beli izkrvaveli rani pa nosi rdeči križ, kakršnega običajno nosijo in imajo tisti, ki se borijo pod zastavo sv. Jurija.«
×