Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen, St. Georgs‒Orden- Ein europäischer Orden des Hauses Habsburg-Lothringen

Red sv. Jurija

Evropski red hiše Habsburg-Lothringen

Dinastični oziroma monarhični viteški red, imenovan tudi hišni red, je viteški red, ki deluje pod monarhovim zavetništvom in ga vodi glava obstoječe dinastije, ki je vladajoča ali je nekdaj bila. Red je tudi njena neodtujljiva dediščina. Za razliko od vojaških in verskih redov ter državnih redov za zasluge, je članstvo v hišnem redu navadno povezano z zaslugami glavi dinastije ali dinastiji sami.

​Red sv. Jurija je dinastični red hiše Habsburg-Lotringen, ki ga vodi veliki mojster nadvojvoda Karel Habsburško-Lotarinški. Člani reda so zavezani osebni poštenosti, srčnosti, pogumu, etičnosti, spoštovanju in zvestobi velikemu mojstru.

​Povsod po svetu se pojavljajo samooklicane druščine, ki se predstavljajo kot viteški redovi, vendar niso priznani s strani dinastij ali držav, še manj pa sledijo viteškemu kodeksu. V Sloveniji ni nič drugače. V izogib napakam poudarjamo, da je Red sv. Jurija, evropski red hiše Habsburg-Lothringen edini monarhični viteški red v Sloveniji, ki mu načeluje glava hiše Habsburg-Lotringen.

Investitura Reda sv. Jurija v Solnogradu, 26.10.2019

O Redu sv. Jurija

Red starega plemstva

Začetki današnjega Reda sv. Jurija, evropskega reda hiše Habsburg-Lothringen, segajo v leto 1308, ko je cesar Henrik VII. ustanovil Red starega plemstva (pozneje Red štirih rimskih cesarjev), ki ga lahko štejemo za predhodnika današnjega reda. Navdušeni nad slavo in močjo viteških redov v Sveti deželi so posvetni vladarji v Evropi ustvarili svoje viteške skupnosti po vzoru viteških redov križarskih vojn. Cesar Sigismund je že leta 1408 poleg obstoječega Reda starega plemstva ustanovil Združbo zmaja (ali Bratovščino zmajevcev), ki jo malce površno imenujemo kar Red zmaja. Med 24 člani so bili cesar, kraljica Barbara in nadaljnjih 22 vitezov. Člani so bili med drugim vojvoda Ernest Železni, kralj Albreht II., grof Herman II. Celjski in njegov sin Friderik II., vlaški vojvoda Vlad II. Drakul, veliki knez Vitold Veliki, Marsilio da Carrara, Oswald Wolkensteinski in drugi. Red je bil svetovalni organ in orodje cesarjev, vstop vanj pa poseben privilegij in velika čast.

Reorganizacija

Red starega plemstva in Združba zmaja sta se razvijala ločeno in doživela razcvet in zaton. Leta 1768 je knez Filip Ferdinand von Limburg-Styrum izvedel reorganizacijo reda. /.../

Beri dalje

×